Asezare

Monumente de arheologie

Berindia, Arad

"La Cetate", dealul Sindrioara, la S de satul Livada

AR-I-m-A-00427.01