Asezare

Monumente de arheologie

Corbu, Constanta

"Capul Midia", la 3.5 km SSE de satul Corbu, zona de SV a peninsulei; suprapusa de pichetul de graniceri si de o cherhana

CT-I-m-B-02632.01