Asezare

Monumente de arheologie

Castelu, Constanta

"Coada Malului", in partea de SE a comunei, pe terasa de N a Vaii Carasu

CT-I-s-B-02617