Asezare

Monumente de arheologie

Adamclisi, Constanta

"Groapa cu albeala", la 2 km S de sat

CT-I-s-B-02781