Asezare

Monumente de arheologie

Corbii Mari, Dambovita

"Sediul Schela Petrol" sau "La vii", la 0,5 km S de sat si la N de sediul schelei, pe botul terasei inalte stangi a Neajlovului

DB-I-m-B-17012.01