Asezare tip dava

Monumente de arheologie

Coslugea, Constanta

"Coltul Pietrei", pe malul de SE al lacului Oltina

CT-I-s-A-02641