Asezarea de la Barsesti, punct "Podul Valcelei"

Monumente de arheologie

Barsesti, Vrancea

"Podul Valcelei", la 200 m V de sat

VN-I-s-B-06353