Asezarea de tip tell de la Sericu, punct "Magura lui Pantelimon"

Monumente de arheologie

Blejesti, Teleorman

"Magura lui Pantelimon", la NE de sat, pe malul drept al paraului Glavacioc

TR-I-s-B-14223