Asezarea medievala de la Adjud, punct "Lutarie"

Monumente de arheologie

Adjud, Vrancea

"Lutarie", fostul sat Adjudu Vechi, actual cartier al orasului, la S

VN-I-s-B-06342