Botosani

504 monumente

Monumente de arheologie

Necropola sarmatica

Draguseni, Botosani

Monumente de arheologie

Asezare

Draguseni, Botosani

Monumente de arheologie

Situl arheologic de la Dumeni

Dumeni, Botosani

Monumente de arheologie

Asezare

Dumeni, Botosani

Monumente de arheologie

Asezare

Dumeni, Botosani

Monumente de arheologie

Asezare

Dumeni, Botosani

Monumente de arheologie

Situl arheologic de la Durnesti

Durnesti, Botosani

Monumente de arheologie

Asezarea fortificata de la Fundu Hertii

Cristinesti, Botosani

Monumente de arheologie

Situl arheologic de la Havarna

Havarna, Botosani

Monumente de arheologie

Asezare

Havarna, Botosani

Monumente de arheologie

Asezare

Havarna, Botosani

Monumente de arheologie

Situl arheologic de la Hlipiceni

Hlipiceni, Botosani

Monumente de arheologie

Asezarea "La Movila"

Hlipiceni, Botosani

Monumente de arheologie

Asezare

Hlipiceni, Botosani

Monumente de arheologie

Asezare

Hlipiceni, Botosani

Monumente de arheologie

Asezare

Hlipiceni, Botosani

Monumente de arheologie

Asezare

Hlipiceni, Botosani

Monumente de arheologie

Situl arheologic de la Horlaceni

Horlaceni, Botosani

Monumente de arheologie

Situl arheologic de la Horodiste, punct "Batca"

Horodistea, Botosani

Monumente de arheologie

Asezare

Horodistea, Botosani

Monumente de arheologie

Asezare

Horodistea, Botosani

Monumente de arheologie

Asezare

Horodistea, Botosani

Monumente de arheologie

Situl arheologic de la Horodistea, punct "Dealul Crucii"

Horodistea, Botosani

Monumente de arheologie

Asezare

Horodistea, Botosani

Monumente de arheologie

Asezare

Horodistea, Botosani

Monumente de arheologie

Asezare

Horodistea, Botosani

Monumente de arheologie

Asezare

Horodistea, Botosani

Monumente de arheologie

Situl arheologic de la Horodistea, punct "Dealul Malaiste"

Horodistea, Botosani

Monumente de arheologie

Asezare

Horodistea, Botosani

Monumente de arheologie

Asezare

Horodistea, Botosani

Monumente de arheologie

Asezare

Horodistea, Botosani

Monumente de arheologie

Asezare

Horodistea, Botosani

Monumente de arheologie

Asezare

Horodistea, Botosani

Monumente de arheologie

Situl arheologic de la Hutani

Hutani, Botosani

Monumente de arheologie

Asezare

Hutani, Botosani

Monumente de arheologie

Asezare

Hutani, Botosani