Vulcan

4 monumente

Monumente de arhitectură

Ansamblul bisericii evanghelice fortificate

Vulcan, Brasov

Monumente de arhitectură

Biserica evanghelica

Vulcan, Brasov

Monumente de arhitectură

Incinta fortificata, cu turnuri, incaperi pentru provizii, anexe

Vulcan, Brasov

Monumente de arhitectură

Fosta Scoala Germana

Vulcan, Brasov