Casa parohiala a bisericii romano-catolice

Monumente de arhitectură

Salacea, Bihor

23

BH-II-m-B-01197.02