Centrul istoric al localitatii

Monumente de arhitectură

Rosia Montana, Alba

"Targul satului", Piata, cartierul Berg, Str. Brazilor si zona din amonte de Piata, spre lacuri

AB-II-s-B-00270