Conacul Potsa, azi locuinta

Monumente de arhitectură

Petriceni, Covasna

293

CV-II-m-B-13254