Hanul "Birtul Mare" (fosta statie de postalion)

Monumente de arhitectură

Halmagiu, Arad

Str. Iancu Avram 25

AR-II-m-B-00610