Mormantul sublocotenentului erou Emil Rebreanu

Monumente memoriale și funerare

Palanca, Bacau

BC-IV-m-A-00939