Morminte

Monumente de arheologie

Murfatlar, Constanta

Str. Muzeului 1, pe versantul de N al "Dealului Tibisir", pe malul de SV al canalului Dunare-Marea Neagra, la S de DN3 Consta nta-Ostrov

CT-I-m-A-02585.02