Necropola de pe "Dealul Ponoare"

Monumente de arheologie

Prajesti, Bacau

"Dealul Ponoare", la marginea de S a satului

BC-I-s-B-00739