Situl arheologic de la Adjud, punct "Islaz"

Monumente de arheologie

Adjud, Vrancea

"Islaz", fostul sat Adjudu Vechi, actual cartier al orasului, la 1,5 km S de fosta vatra a satului

VN-I-s-B-06343