Situl arheologic de la Bila, punct "Grajdurile C.A.P."

Monumente de arheologie

Bila, Giurgiu

"Grajdurile CAP", la cca. 500 m NV de grajdurile fostului CAP

GR-I-s-B-14761