Situl arheologic de la Cazaci, punct "Islaz-Tarlaua lui Imbulzitu"

Monumente de arheologie

Cazaci, Dambovita

"Islaz-Tarlaua lui Imbulzitu", la S de linia de inalta tensiune Cazaci-Piersani, pe malul stang al Garlitei si la 1 km V de sat

DB-I-s-B-16992