Situl arheologic de la Colacu, punct "Scoala"

Monumente de arheologie

Colacu, Dambovita

"Scoala", pe malul drept al Colentinei, la S de scoala, in zona de N a plantatiei

DB-I-s-B-17003