Situl arheologic de la Corbii Mari, punct "Sediul Schela Petrol"

Monumente de arheologie

Corbii Mari, Dambovita

"Sediul Schela Petrol" sau "La vii", la 0,5 km S de sat si la N de sediul schelei, pe botul terasei inalte stangi a Neajlovului

DB-I-s-B-17012