Situl arheologic de la Largu

Monumente de arheologie

Largu, Buzau

Pe movila "La Popina III"

BZ-I-s-B-02239