Situl arheologic de la Prundu, punct "Lacul Greaca"

Monumente de arheologie

Prundu, Giurgiu

"Lacul Greaca", la cca. 2,5 km E de Prundu, pe malul fostului lac

GR-I-s-B-14821