Situl arheologic de la Zabrani

Monumente de arheologie

Zabrani, Arad

"Dealul Viilor", la 300 m NV de localitate

AR-I-s-B-00470