Situl arheologic Popina I si II de la Insuratei, punct "Rubla"

Monumente de arheologie

Insuratei, Braila

Popina I, II, la 7 km NV de insuratei, la 1 km in amonte de podul "Rubla", pe malul drept al Calmatuiului

BR-I-s-B-02055