Asezare

Monumente de arheologie

Stremt, Alba

"Valea Bercului", la 1,2 km SV de sediul CAP

AB-I-s-B-00074