Politica de confidențialitate

Preambul

Protejarea datelor dumneavoastră personale este importantă pentru noi. Prin urmare, vă invităm să citiți cu atenție politica de confidențialitate și să ne contactați pentru orice lămuriri suplimentare. Întotdeauna vom prelucra Datele personale cu respectarea legislației în vigoare.

Ce date colectăm?

Datele personale pe care le colectăm prin intermediul Site-ului sunt următoarele:

 1. Datele furnizate direct de către dumneavoastră: Dacă vă înscrieți pe site și creați un cont de utilizator, va fi necesar să ne furnizați următoarele date: nume, prenume, adresă de email și/sau număr de telefon;
 2. Datele tehnice generate în mod automat: În momentul în care vizitați Site-ul sau vă autentificați, pot fi prelucrate date tehnice care includ, dar nu se limitează la adresa IP, sistemul de operare, browser-ul, geolocația, paginile de pe site-ul nostru pe care le vizitați, timpul petrecut pe aceste pagini și alte statistici;
 3. Date de autentificare: Dacă vă autentificați cu pe Site, pot fi prelucrate datele de autentificare care includ, dar nu se limitează la numele utilizator, parola, data și ora de autentificare, activitatea online;
 4. Datele din contul Facebook: Dacă pentru înregistrare folosiți rețeaua de socializare Facebook, ne puteți permite accesul la profilul dumneavoastră public, data nașterii, informații despre locația curentă, lista de prieteni pe Facebook și adresa de e-mail;
 5. Datele colectate prin cookie-uri:. Pentru o mai bună direcționare a campaniilor publicitare și îmbunătățirea produselor și serviciilor, putem utiliza informații despre articolele achiziționate sau vizualizate. Dacă ați permis stocarea cookie-urilor în browser și sunteți de acord cu utilizarea acestora, putem primi informații despre vizitele dumneavoastră de pe site, produsele vizionate și alte activități de pe site.

Unele date sunt obligatorii și sunt marcate ca atare la momentul colectării.

În ce scop prelucrăm Date?

E.g. Putem prelucra datele dumneavoastră personale în următoarele cazuri:

 1. Cu acordul dumneavoastră: Când vă înscrieți la Newsletter
 2. În scopul executării unui contract pentru a ne permite să ne îndeplinim obligațiile: Când comandați un produs sau un serviciu pe Site
 3. În interesul nostru legitim: Pentru a vă răspunde la întrebări și comentarii atunci când completați un formular de contact și/sau pentru a realiza analize de piață, pentru a ne îmbunătăți sau promova serviciile.

Cine are acces la Date?

Împărtășim Datele dumneavoastră personale când este strict necesar, doar cu următorii destinatari:

 1. Furnizorii noștri, pentru scopul prevăzut mai sus sau pentru executarea unei obligații pe seama noastră (incluzând asistență la vânzare, procesarea plăților prin card, analiză de piață sau relații cu clienții și administrarea conturilor, furnizarea de produse sau servicii în prezent sau în viitor, tombole, competiții sau promoții, administrarea recenziilor);
 2. Colaboratori care oferă servicii și produse conexe sau adiționale serviciilor și produselor noastre (spre exemplu, firme de contabilitate);
 3. Consultanți cu care am încheiat un contract (spre exemplu, avocați, contabili, aceștia fiind obligați printr-o lege sau prin contractul încheiat cu noi să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră);
 4. Persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite, în diverse domenii (de exemplu, servicii de plată, servicii de arhivare sau distrugere de documente etc.), cu privire la care vom include clauze în temeiul cărora aceștia să fie obligați să respecte cerințele legislației care vă protejează drepturile;
 5. Furnizori de servicii de web hosting care asigură găzduirea site-ului nostru;
 6. Furnizori de servicii IT care asigură mentenanța și dezvoltarea site-ului nostru;
 7. Furnizori de servicii de tip analytics (e.g. Google Analytics);
 8. Furnizori de servicii de marketing pe seama noastră.
 9. Unui terț când este prevăzut sau este autorizat prin norme legale sau prin hotărâre judecătorească sau dacă o asemenea divulgare este necesară în cadrul unei investigații sau proceduri pe teritoriul național sau în altă țară.

În fine, conform prevederilor legale (în special Art. 6 paragraful (1) și pct. 48 din expunerea de motive a Regulamentului General privind Protecția Datelor), putem împărtăși Datele dumneavoastră personale cu societățile noastre afiliate pentru scopuri administrative interne.

Transferul de date cu caracter personal

La acest moment, nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte dintre aceastea către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale.

În cazul în care va fi necesar să transferăm datele dumneavoastră către vreuna dintre destinațiile de mai sus, vă vom informa, în prealabil, cu privire la aceasta.

De asemenea, în cazul în care un transfer conform celui descris mai sus are loc către o țară din afara Uniunii Europene, vom lua măsurile necesare pentru protejarea Datelor dumneavoastră personale, conform legislației în vigoare. În mod similar, dacă sunteți localizat în afara Uniunii Europene, Datele dumneavoastră personale vor fi transferate în Uniunea Europeană, unde vor fi prelucrate în conformitate cu Regulamentului General privind Protecția Datelor.

Pentru cât timp păstrăm Datele?

Păstrăm Datele dumneavoastră personale pe durata relației noastre comerciale și pentru cât timp este necesar pentru îndeplinirea scopurilor prevăzute în acești T&C. Mai departe de această perioadă, vom păstra Datele dumneavoastră personale doar pentru a respecta obligațiile legale sau pentru a face dovada existenței unui drept sau a unui contract.

Drepturile dumneavoastră asupra Datelor

În conformitate cu prevederile legale aplicabile, aveți următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces: Puteți cere accesul la toate sau la părți din Datele dumneavoastră personale.
 2. Dreptul la rectificare: Ne puteți solicita să corectăm Datele dumneavoastră personale care sunt inexacte sau care nu sunt actualizate.
 3. Dreptul la ștergere: Ne puteți solicita ștergerea în parte sau în întregime a Datelor dumneavoastră personale, în mod special în cazul în care Datele personale nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate sau dacă vă retrageți consimțământul cu privire la prelucrarea Datelor personale, atunci când temeiul legal al prelucrării este consimțământul.
 4. Dreptul de opoziție Vă puteți opune în orice moment la prelucrarea Datelor dumneavoastră personale pentru scopul intereselor legitime pe care le urmărim. Cu toate acestea, vă atragem atenția că indiferent de solicitarea dumneavoastră, putem să continuăm prelucrarea datelor dumneavoastră personale în cazul în care există motive legitime sau convingătoare de justificare a continuării prelucrării, sau pentru a exercita sau pentru a apăra drepturi legale.
 5. Dreptul la restricționare: Puteți solicita ca Datele dumneavoastră personale să fie prelucrate într-un mod limitat (fără prelucrare, doar stocare) în următoarele cazuri: i) pentru perioada necesară verificării exactității datelor dumneavoastră personale în urma contestării de către dumneavoastră a exactității acestora; ii) în cazul în care considerați că prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor dumneavoastră personale; iii) în cazul în care nu mai avem nevoie de Datele personale dar aveți în continuare nevoie de aceste Date personale pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; iv) în cazul în care vă opuneți prelucrării Datelor dumneavoastră personale, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 6. Dreptul la portabilitate Puteți solicita ca Datele dumneavoastră personale să fie exportate unui terț, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământ sau când prelucrarea se bazează pe un contract, iar prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
 7. Dreptul la retragerea consimțământului: Atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământ, vă puteți retrage consimțământul la orice moment.
 8. Dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional individual automatizat: Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, cu respectarea anumitor condiții.
 9. Dreptul de a fi informat cu privire la încălcarea securității: În cazul în care încălcarea securității datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, operatorul informează persoana vizată fără întârzieri nejustificate cu privire la această încălcare, în anumite condiții.

De asemenea, orice persoană care consideră că drepturile de care beneficiază în temeiul legislației aplicabile au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal fără a se respecta legislația aplicabilă are: (i) fie dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, (ii) fie de a recurge la instanța de judecată.

Preferințele de marketing

În conformitate cu preferințele dumneavoastră, puteți primi de la noi și de la partenerii noștri, prin poștă, e-mail, SMS și notificări push oferte promoționale și comerciale despre produse sau servicii oferite pe Site, care v-ar putea fi de interes conform profilului dumneavoastră.

Puteți alege la orice moment să nu primiți asemenea mesaje de marketing, prin linkul unsubscribe al mesajului sau prin parametrii referitori la motificările push ai smarthphone-ului sau tabletei dumneavoastră sau prin autentificarea în secțiunea de clienți.

Securitatea datelor personale

Punem accentul pe securitatea și confidențialitatea Datelor personale pe care le colectăm și le avem despre dumneavoastră. Luăm toți pașii necesari pentru protejarea tuturor informațiilor pe care le avem despre dumneavoastră împotriva distrugerii, pierderii, modificării, divulgării neautorizate sau accesării neautorizate a datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod.

Pentru protejarea persoanelor ale căror date le prelucrăm de accesul neautorizat şi de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizata ale datelor pe care le prelucrăm, am implementat următoarele măsuri tehnice și organizatorice de asigurare a securității datelor cu caracter personal:

 1. Adoptarea și revizuirea de politici și practici dedicate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate;
 2. Utilizarea de clauze contractuale specifice cu colaboratorii și partenerii noștri, astfel încât să asigurăm un grad optim de confidențialitate și conformitate cu legea în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;
 3. Limitarea datelor, în sensul minimizării și prelucrării datelor necesare, adecvate și relevante pentru scopurile prelucrărilor;
 4. Asigurarea exactității datelor dumneavoastră, prin completarea, actualizarea acestora, atunci când este necesar;
 5. Restrângerea accesului la date, în sensul : (i) restrângerii ariei de persoane care au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal (cum ar fi angajații sau colaboratorii noștri) și (ii) includerii de mecanisme contractuale care să asigure răspunderea acestora în cazul în care nu respectă o serie de obligații de confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter personal;
 6. Instruirea constantă a personalului în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal;
 7. Implementarea de măsuri tehnice specifice, cum ar fi dubla autentificare;
 8. Realizarea de back-up-uri periodice, pe care le păstrăm securizat pentru perioade optime;
 9. Implementarea de sisteme de detectare/prevenire atacuri;
 10. Anonimizarea/pseudonimizarea datelor, atunci când acest lucru este posibil și adecvat, nemaipermițându-se identificarea persoanelor la care acestea se referă.

Datele cardului dumneavoastră de debit sau de credit nu sunt înregistrate în bazele noastre de date. Toate datele bancare și ale cardului de debit sau de credit sunt prelucrate de către furnizorul nostru extern de servicii financiare și toate transferurile acestor date se vor face cu protecție SSL.

În situația puțin probabilă a unei breșe de securitate întâmpinate în pofida măsurilor noastre rezonabile de securitate, vom urma procedurile legale pentru limitarea efectelor și informarea persoanelor vizate și a autorității de supraveghere competente, după caz.

Administrarea Cookie-urilor

Pe durata utilizării Site-ului, Cookie-uri pot fi instalate pe device-ul dumneavoastră, în special pe computerul, tableta sau shartphone-ul dumneavoastră.

Utilizarea de Cookie-uri este supusă acordului dumneavoastră anterior, expres și specific, dat înainte ca ele să fie instalate pe device-ul dumneavoastră. Obținem acordul dumneavoastră prin intermediul unui banner care conține în mod clar informații explicite despre scopul Cookie-urilor ce vor fi utilizate, precum și informații despre modul de a vă opune utilizării Cookie-urilor.

Prin utilizarea Site-ului, sunteți de acord cu utilizarea Cookie-urilor în conformitate cu prezentele T&C de Utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu utilizarea Cookie-urilor, le puteți dezactiva prin urmarea instrucțiunilor de pe pagina de mai jos despre "Cum pot dezactiva Cookie-urile opționale".

Cookie-urile sunt fișiere text capabile să vă identifice drept client și să vă salveze preferințele (spre exemplu, preferința de limbă) și informații tehnice (incluzând date clockstream).

Putem de asemenea să utilizăm taguri web, cunoscute și sub denumirea de "pixel tags" sau "Clear GIF" sau tehnologii similare pentru a verifica modalitate în care utilizați Site-ul nostru și pentru a urmări ce pagini vizitați.

Un modul Cookie nu este un program de calculator și nu poate fi utilizat pentru a circula viruși. De aceea, un cookie nu este periculos. Cu toate acestea, cookie-urile pot fi, totuși, utilizate pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, Cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează Cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

Pentru că, prin intermediul lor, se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de Cookie pot fi interceptate. Deși foarte rar, acest lucru se poate întampla dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptată (spre exemplu, o rețea WiFi nesecurizată).

Utilizăm tipuri diferite de Cookie-uri pe Site:

 1. Cookie-uri necesare: Cookie-urile "necesare" vă permit să accesați funcțiile esențiale ale Site-ului. Le puteți șterge din parametrii browser-ului dumneavoastră, caz în care nu veți mai putea, însă, să utilizați Site-ul în mod corect.
 2. Cookie-uri personalizate: Cookie-urile personalizate nu sunt necesare, dar ușurează utilizarea Site-ului și fac din experiența dumneavoastră una prietenoasă cu utilizatorul.
 3. Cookie-uri de măsurare a audienței: Cookie-urile de măsurare a audienței ne permit să analizăm traficul, trend-urile, modul de utilizare și să identificăm orice defecțiuni ale Site-ului. Acest lucru ne permite să vă îmbunătățim experiența, precum și design-ul și conținutul Site-ului, pentru a vă satisface necesitățile.
 4. Cookie-uri de publicitate: Cookie-urile de publicitate sunt utilizate pentru a vă servi publicitatea corespunzătoare intereselor dumneavoastră pe Site-ul nostru sau când navigați pe Internet. În cazul în care refuzați cookie-urile de publicitate, pe Site-ul nostru și pe Internet va fi afișată în continuare numai publicitate generică.
 5. Cookie-uri social media: Cookie-urile social media vă permit să împărtășiți conținutul Site-ului cu prietenii dumneavoastră prin intermediul butonului de împărtășire, în mod special pe Facebook și Twitter. În acest caz, editorii social media salvează Cookie-urile pe device-ul dumneavoastră pentru a obține și a primi informații despre utilizarea de către dumneavoastră a acestor servicii de împărțire.

Cu ocazia primei vizite a Site-ului, un banner vă informează despre existența Cookie-urilor și sunteți invitat să vă alegeți preferințele.