Asezare

Monumente de arheologie

Bucuresti, Bucuresti

Cartierul Militari, pe malul sud-estic al Lacului Dambovita, intre acesta, str. Dambovita la S si Sos. Virtutii la E; carou cadastral 11-12; NM(*)

B-I-m-A-17887.03