Asezare

Monumente de arheologie

Zabala, Covasna

"Movila Tatarului", la NV de sat, pe latura dreapta a drumului care duce la Tamasfalau

CV-I-m-B-13084.02