Asezare

Monumente de arheologie

Mavrodin, Dambovita

"Biserica Veche", in cartier Gamanesti, pe ambele maluri ale paraului "Apa Satului", la E de ruinele bisericii vechi

DB-I-m-B-17072.02