Asezare fortificata

Monumente de arheologie

Crucea, Constanta

"La derea", in marginea de E a satului

CT-I-s-B-02756