Asezare fortificata cu zid de incinta din piatra

Monumente de arheologie

Dabaca, Cluj

"Cetate"

CJ-I-m-A-06937.03