Asezare, punct "Cerchez"

Monumente de arheologie

Izvoru Dulce, Buzau

"Cerchez", in loturile dintre soseaua spre Saranga si drumul spre Valei Botei si pe terenul aflat in marginea de S a satului Valea Botei

BZ-I-m-B-02237.05