Asezare, punct "Via lui Despan"

Monumente de arheologie

Pietroasa Mica, Buzau

"Via lui Despan", in marginea de NV a satului

BZ-I-m-B-02262.13