Asezare

Monumente de arheologie

Bichesti, Vrancea

"Dealul Pietroasa", la V de sat

VN-I-s-B-06356