Asezarea de la Chirnogi, punct "Cariera de lut"

Monumente de arheologie

Chirnogi, Calarasi

"Cariera de lut", la 500 m est de locul "Cismeaua Mare", in malurile carierei de lut

CL-I-s-B-14539