terenuri agricole

Aviz Ministerul Culturii vânzare terenuri agricole

Pe lângă dreptul de preemțiune la vânzare terenuri agricole prevăzut de Legea nr. 17/2014, poate fi necesar și avizul specific al Ministerulului Culturii dacă pe teren se găsesc situri arheologice.

Când este necesar avizul Ministerului Culturii?

Terenurile agricole situate în extravilan, în care se află situri arheologice, în care au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potențial arheologic evidențiat întâmplător, pot fi înstrăinate prin vânzare doar cu avizul specific al Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, după caz, emis în termen de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de solicitare de către vânzător. Procedura și alte elemente privind obținerea avizului specific al Ministerului Culturii se reglementează prin normele metodologice de aplicare a legii. În cazul neîndeplinirii acestei obligații, avizul se consideră ca fiind favorabil.

În termen de 3 zile de la înregistrarea intenției de vânzare la primărie, aceasta eliberează o adresă prin care se comunică dacă este sau nu este necesar avizul specific al Ministerului Culturii.

Avizul specific al Ministerului Culturii nu se aplică procedurii privind preemțiunea în cazul transferului dreptului de proprietate prin vânzare-cumpărare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe care sunt situate situri arheologice clasate ca monumente istorice, caz în care se aplică dreptul de preemțiune al statului.

Care este procedura obținerii avizului?

Dacă este necesar avizul specific al Ministerului Culturii, vânzătorul va depune la direcția județeană pentru cultură o cerere.

Direcția județeană pentru cultură va verifica în termen de 3 zile lucrătoare documentația depusă și va emite avizul specific care poate fi favorabil, sau negativ.

Avizul specific negativ se comunică în original biroului de cadastru și publicitate imobiliară competent, în vederea notării lui în cartea funciară, care poate fi radiat în baza unui aviz specific favorabil, ulterior emis, la cererea vânzătorului, sau a unei hotărâri judecătorești definitive.

Care este durata de valabilitate a avizului?

Avizul specific este valabil 6 luni de la data comunicării către vânzător. Avizul specific este valabil și ulterior împlinirii acestui termen, dacă părțile au încheiat în perioada sa de valabilitate un antecontract sau un pact de opțiune care are ca obiect terenul agricol extravilan pentru care a fost emis.