Casa familiei Nasturel Herescu

Monumente de arhitectură

Herasti, Giurgiu

Str. Obrenovici Milos 32

GR-II-m-A- 15013.01