Centrul istoric-Cetatea Brasovului

Monumente de arhitectură

Brasov, Brasov

Delimitare: NE - Bd. Eroilor, str. Dobrogeanu Gherea; NV-canalul Graft si versantul sudic al dealului Romurilor; SV-Sirul Beethoven si Aleea Tiberiu Brediceanu, versantul nordic al dealului Tampa

BV-II-s-A-11295