Cladirea "Convict" - ului, azi azil

Monumente de arhitectură

Santana, Arad

Str. Muncii 58

AR-II-m-B-00646