Fosta Cazarma a Husarilor, azi locuinta

Monumente de arhitectură

Ozun, Covasna

177

CV-II-m-B-13247