Necropola de incineratie

Monumente de arheologie

Fantana Mare, Constanta

Pe dealul din marginea de NV a satului

CT-I-s-B-02658