Necropola, punct "Coasta Rusului"

Monumente de arheologie

Pietroasa Mica, Buzau

"Coasta Rusului" si "Dogaru", la 0,7 km NV de sat pe piscul Coasta Rusului si la NV de aceasta, pe platoul "Dogaru"

BZ-I-m-B-02262.20