Necropola, punct "La putul Giuroiu"

Monumente de arheologie

Pietroasele, Buzau

"La putul Giuroiu", cca. 100 m E si la 1,5 km SV de catunul Urgoaia

BZ-I-m-B-02265.09