Necropola, punct "Movila Piersicului"

Monumente de arheologie

Sahateni, Buzau

"Movila Piersicului", la 2,5 km S de sat

BZ-I-m-B-02276.02