Necropola, punct "Pe Banie"

Monumente de arheologie

Pietroasa Mica, Buzau

Pe Banie, la E de garla Vajaietoarea sau Cazaca, cca 450 m mai sus de soseaua spre Saranga

BZ-I-m-B-02262.16