Necropola tumulara

Monumente de arheologie

Potlogi, Dambovita

170, "Putul lui Boteanu", pe locul unei paduri taiate, acum islaz, la 1 km E de localitate

DB-I-s-B-17159