Necropola tumulara de la Dragalina

Monumente de arheologie

Cristinesti, Botosani

"Mormantul Uriesului" La 1 km NV de sat - A670

BT-I-s-B-01780